ابری بوک :)

اپلیکیشن ابری بوک , به عنوان شبکه اجتماعی تخصصی محتوای کودک انواع محتوای تعاملی را در فضای اپلیکیشن به نمایش میگذارد. ابری بوک با امکاناتی همچون پخش قصه، امکان ارتباط تعاملی با کاراکترهای قصه، بازی و در نهایت ساخت قصه( با امکان سناریو و صدای مخاطب) از جمله نقاط متمایز این اپلیکیشن نسبت به سایر اپلیکیشن های مشابه است.

مقالات

اخبار